رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۱۹۷۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده‌اند.