رده:مجموعه‌های تلویزیونی ایتالیایی آغازشده در ۱۹۷۷ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ایتالیا دارند و در سال ۱۹۷۷ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ایتالیا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۹۷۲
 • ۱۹۷۳
 • ۱۹۷۴
 • ۱۹۷۵
 • ۱۹۷۶
 • ۱۹۷۷
 • ۱۹۷۸
 • ۱۹۷۹
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۸۱
 • ۱۹۸۲

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.