رده:مجموعه‌های تلویزیونی بریتانیایی پایان‌یافته در ۲۰۱۳ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در بریتانیا دارند و در سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در بریتانیا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.