رده:مجموعه‌های تلویزیونی بلژیکی آغازشده در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور بلژیک داشته و در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی، یعنی در سال‌های میان ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹، آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در بلژیک پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۹۰۰
 • ۱۹۱۰
 • ۱۹۲۰
 • ۱۹۳۰
 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵

زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.