رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی آغازشده در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور ترکیه داشته و در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده‌اند. برای مثال، در سال‌های میان ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.