رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی بر پایه دهه (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ترکیه داشته و برای نخستین بار در یک دههٔ مشخص پخش شده‌اند.
مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کشوری دیگر داشته‌اند و بعداً تنها در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.