رده:مجموعه‌های تلویزیونی پایان‌یافته در ۱۹۷۲ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی پایان‌یافته در سال ۱۹۷۲ میلادی.