رده:مجموعه‌های تلویزیونی ژاپنی پایان‌یافته در دهه ۱۹۷۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور ژاپن داشته و در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی، یعنی در سال‌های میان ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹، پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در ژاپن پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵