رده:مجموعه‌های تلویزیونی کانادایی آغازشده در ۲۰۱۰ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کانادا دارند و در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در کانادا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.