رده:مجموعه‌های تلویزیونی کره جنوبی پایان‌یافته در ۲۰۰۷ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کره جنوبی دارند و در سال ۲۰۰۷ میلادی پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در کره جنوبی پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.