رده:مدیر پرونده‌های آزاد

این رده شامل مدیر پرونده‌هایی است که به صورت نرم‌افزار آزاد منتشر می‌شوند.