رده:موسیقی در دهه ۱۸۵۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۱۸۵۰ میلادی، یعنی سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۹، مرتبط هستند.