رده:نشانه‌ها و علائم بیماری: شناخت، ادراک، وضعیت و رفتار عاطفی