رده:نوازندگان گیتار رزونانسی

این رده‌بندی شامل افرادی است که هر نوع گیتار رزونانسی و مشابه آن را می‌نوازند.