رده:ورزش آسیا در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در آسیا در دهه ۲۰۲۰ (میلادی) است.