رده:ورزش آفریقا در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در آفریقا در دهه ۲۰۰۰ (میلادی) است.