رده:ورزش آمریکای جنوبی در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در آمریکای جنوبی در دهه ۲۰۲۰ (میلادی) است.