رده:ورزش اروپا در دهه ۱۸۹۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در اروپا در دهه ۱۸۹۰ (میلادی) است.