رده:ورزش بریتانیا در دهه ۱۸۷۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در بریتانیا در دهه ۱۸۷۰ (میلادی) است.