رده:ورزش بریتانیا در دهه ۱۸۹۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در بریتانیا در دهه ۱۸۹۰ (میلادی) است.