رده:ورزش در ۱۹۵۹ (میلادی) بر پایه کشور

این رده حاوی موضوعاتی است که به‌طور اختصاصی با ورزش بر پایه کشور در سال ۱۹۵۹ میلادی مرتبط هستند.