رده:ورزش در ۱۹۶۲ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۱۹۶۲ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.