رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۸۶۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۸۶۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۸۶۰ تا ۱۸۶۹.