رده:کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دهه ۱۹۴۰ (میلادی)

این رده برای کتابخانه‌های بنیان‌گذاری‌شده در دههٔ ۱۹۴۰ میلادی است. یعنی سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۹.