رده:گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در ۱۹۹۷ (میلادی)

این رده برای گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در سال ۱۹۹۷ میلادی است.

 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰