رده:User lmo-2

lmo-2 Chésti druvatt in bun de cuntribüí cunt un lumbaart da nivèl intermedi.
این کاربران قادر هستند به زبان Lombard در سطح متوسط به مشارکت بپردازند.

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.