رساله

یک نوشته رسمی و سیستماتیک برای توضیح یک موضوع

رساله نوشتاری است که به شکلی روشمند و دقیق به بررسی موضوعی خاص می‌پردازد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش