رساله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

رساله متنی است که به طور جامع و دقیق به بررسی موضوعی خاص میپردازد.

رساله همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

نام‌های خاصویرایش