رسانه (ارتباطات)

(تغییرمسیر از رسانه‌ها)

در علم ارتباطات، رسانه وسیله یا ابزاری برای رساندن داده یا اطلاعات است.[۱][۲]

چند رسانه‌ایویرایش

به دریافت هم‌زمان از چند اندام حسی، چندرسانه‌ای یا مولتی‌مدیا گفته می‌شود.

استفاده از ابزارهای رسانهویرایش

انگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟

از بین نیازهای متعددی که پیشنهاد شده، بسیاری از پژوهش‌ها بر چهار دستهٔ اساسی از کنش‌ها تأکید دارند که می‌توان از وظایف ابزارهای رسانه باشد:

  1. سرگرمی و تفریح
  2. آگاهی و دانستن از جهان هستی
  3. ارتباط اجتماعی
  4. هویت شخصی و تعریف خود (مقایسهٔ تجربه و دیدگاه خود با تجربه‌ها و دیدگاه‌های کسانی که در ابزارهای رسانه‌ها ظاهر می‌شوند).

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تلویزیون گسترده‌ترین و کم تخصصی‌ترین رسانه است، که می‌تواند این نیازهای چهارگانه را ارضا کند. رادیو نیز دارای همین کارکرد است. در مقابل، کتاب به عنوان امری که در اصل به نیازهای هویت شخصی پاسخ می‌دهد، روزنامه‌ها به عنوان وسیلهٔ بر طرف کنندهٔ نیازهای اطلاعاتی، و سینما به عنوان وسیله‌ای برای ارضای نیاز سرگرمی عمل می‌کنند. رسانه همیشه یک ابزار نیست، گاه رسانه به قول مارشال مک لوهان فوق ابزار و خود یک پیام است. در بسیاری از رخدادهای مهم قرن ۲۱ام رسانه دارای نقشی برجسته بوده‌است. به خصوص در رای‌گیری‌ها و انتخابات و نیز بازتاب رویدادها و وقایع کشورها و دولت‌ها.

تأثیرات ابزارهای رسانه‌هاویرایش

  • فرهنگ پذیری.

فرهنگ پذیری عبارت است از فرایند القا و تقویت ارزش‌ها، باورها، سنت‌ها و معیارهای رفتاری و دیدن واقعیتی که توسط اعضای یک فرهنگ خاص پذیرفته شده‌است.

  • یادگیری.
  • هویت یابی

گسترش آگاهی مردم در امور سیاسی و اجتماعی و افزایش قدرت تاثیرگذاری در تصمیمات حکومتی از فواید آنست

پانویسویرایش

  1. "What is media? definition and meaning". BusinessDictionary.com. Archived from the original on 7 May 2017. Retrieved 3 October 2019.
  2. Cory Janssen. "What is Communication Media? - Definition from Techopedia". Techopedia.com.

منابعویرایش

  • ازکمپ، استوارت. روانشناسی اجتماعی کاربردی. ترجمهٔ فرهاد ماهر. مؤسسه انتشارات به نشر، ۱۳۷۶ ۹۶۴-۳۳۳-۷۱۸-ISBN 9. آدینه بوک