رستم‌الحکما

محمد هاشم آصف معروف به رُستم‌الحکما نویسنده کتابی تاریخی به نام رستم‌التواریخ است که نسخه اصلی این کتاب در یکی از موزه‌های کشور آلمان نگهداری می‌شود.[نیازمند منبع] . نسخه‌ای از این کتاب نیز در کتابخانه ملک نگهداری می‌شود.[۱] او در سالهای آغازین فرمانروایی قاجار بر ایران می‌زیست و زادهٔ شهر شیراز بود.

پانویسویرایش

  1. لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ رستم‌الحکا