باز کردن منو اصلی

رشته‌کوه حمرین در عراق از استان دیالی در ۶۰کیلومتری خاور بغداد تا شهر کرکوک در ۲۶۰کیلومتری شمال بغداد کشیده شده‌است. نفت‌خیز است و خط مرزی کردستان و نواحی عرب‌نشین شناخته می‌شود.

رشته‌کوه حمرین
مرتفع‌ترین نقطه
ارتفاع۵۰۰ متر
جغرافیا
رشته‌کوهرشته‌کوه زاگرس
زمین‌شناسی
نوعچین طاقدیسی

منابعویرایش