باز کردن منو اصلی
رضاقلی خان اردلان، والی کردستان

رضاقلی‌خان اردلان از حاکمان اردلان بود که در حدود ده سال بر امارت اردلان فرمانروایی کرد.

او پسر خسروخان اردلان و حسن جهان خانم (دختر فتحعلی‌شاه قاجار) بود. در سال ۱۲۵۴ قمری با طوبی‌خانم دختر عباس میرزا ازدواج کرد.[۱] پس از درگذشت پدرش جانشین او شد. او و برادرش غلامشاه خان بر سر تصاحب قدرت رقابت داشتند، تا آنکه محمدشاه رضاقلی‌خان را از حکومت عزل کرد و او را به تهران فراخواند. حکومت اردلان مدتی به غلامشاه‌خان سپرده شد، اما او نیز در دوران ناصرالدین‌شاه عزل شد و به این ترتیب حکومت هزارساله اردلان پایان یافت.[۲] رضاقلی‌خان شانزده سال در تهران حبس بود تا سرانجام نجات پیدا کرد.[۳]

منابعویرایش