رضا افهمی هنرپژوه ایرانی و دانشیار گروه پژوهش و تاریخ هنر دانشگاه تربیت مدرس است.[۱] او برای نگارش اثری تحت‌عنوان فرهنگ بصری حاکم در هنر بازنمایی هخامنشیان برگزیدهٔ جوانِ اولین دورهٔ جشنوارهٔ بین‌المللی فارابی شد.[۲]

منابعویرایش

  1. «رضا افهمی». دانشگاه تربیت مدرس.
  2. «برگزیدگان دورهٔ اول جشنوارهٔ فارابی».