رضا مختاری (زاده ۱۳۴۲ در رضوانشهر) پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه است.

زندگی و تحصیلات ویرایش

وی در سال 1342 متولد شد و تحصیلات دینی را در اصفهان و قم طی کرد. در جوانی رو به نگارش کتاب و تصحیح کتب آورد و معروف ترین کتاب وی سیمای فرزانگان است. او هم اکنون رئیس موسسه کتابشناسی شیعه است.

آثار ویرایش

  • سیمای فرزانگان در زمینه اخلاق اسلامی و شرح حال عالمان شیعه.
  • فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
  • طرح تدوین کتاب‌شناسی بزرگ شیعه.
  • گزیده سیمای فرزانگان.
  • جمع پریشان
  • الشهید الاول: حیاته و آثاره (شرح حال و معرفی آثار علمی شهید اول، محمد بن مکی).
  • حج ۲۵: گزارشی از حج‌گزاری سال ۱۴۲۵ق (۱۳۸۳ش).

جایزه علمی ویرایش

او برای تصحیح کتاب‌های منیه المرید فی ادب المفید و المستفید ، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد و حاشیه الارشاد و رسائل الشهید الثانی به‌ترتیب برگزیدهٔ هشتمین، دوازدهمین و بیستمین دورهٔ کتاب سال ایران شد.[۱][۲][۳]


منابع ویرایش

  1. «کتاب سال (هشتم)».
  2. «کتاب سال (دوازدهم)».
  3. «کتاب سال (بیستم)».