رعایت حق تقدم

رعایت حق تقدم جزء نشان‌های بازدارنده یا انتظامی راهنمایی و رانندگی است. راننده در هنگام مشاهده این علامت بایستی حق تقدم را رعایت کند (راه بدهد). این تابلو معمولاً در تقاطع‌ های فرعی به اصلی مشاهده می‌گردد.

رعایت حق تقدم
Italian traffic signs - dare precedenza.svg

مشخصات
  • نام: رعایت حق تقدم
  • نوع: بازدارنده
  • پیام: به حق تقدم توجه کنید.
Zeichen 341 – Wartelinie, StVO 1970.svg

نگارخانهویرایش

منابعویرایش