پرخاشگری منفعل[۱] (Passive-aggressive behavior) نوعی درشتی کردن فردی به فرد دیگر به‌صورت غیرمستقیم است. پرخاشگری منفعل بیان غیرمستقیم خصومت است مثلاً به شکل تعلل، طعنه، یکدندگی، ترشرویی، یا انجام ندادن عمدی و چندبارهٔ وظایفی که به شخص محول شده‌است.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ویراش چهارم اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل را چنین توصیف می‌کند: «الگوی فراگیر حالت‌های منفی‌گرایانه و مقاومت منفعلانه نسبت به درخواست‌ها برای عملکرد کافی و مناسب در موقعیت‌های اجتماعی و شغلی».

منابع ویرایش

  1. «اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل» هم‌ارزِ «passive-aggressive personality disorder, negativistic personality disorder»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۳۴-۷.