باز کردن منو اصلی
یک رفتگر عراقی

رفتگر شخصی است که در استخدام خدمات عمومی قرار دارد و به جمع‌آوری زباله به منظور دفع یا بازیافت می‌پردازد. اخیرا در رسانه های رسمی بدان پاکبان نیز می‌گویند.

رفتگران سرشناسویرایش

منابعویرایش

ویکی انگلیسی