رفیق در تعریف مرسوم، به معنای «هم‌راه»، «دوست» و «یار» است.

بسیاری از گروه‌های چپ‌گرا[۱] برای یاد کردن از هم‌فکران سیاسی خود از این اصطلاح استفاده می‌کنند.

پانویسویرایش

تعریف رفیق تمام راه کسی که مهاجرت میکند به کشور دیگری ولی رفیق تمام راه محسوب میشود.