رقابت کاپتی-پلانتاژنه

رقابت کاپتی و پلانتاژنه مجموعه‌ای از درگیری‌ها و منازعات بود که یک دوره ۱۰۰ ساله (۱۱۵۹–۱۲۵۹) را در بر می‌گرفت که طی آن دودمان کاپتی، حاکمان پادشاهی فرانسه، با دودمان پلانتاژنه (همچنین به عنوان خاندان آنژو شناخته می‌شود)، حاکمان پادشاهی انگلستان جنگید تا قدرت رو به رشد امپراتوری آنژوین تحت کنترل دودمان پلانتاژنه را سرکوب کند. برخی از مورخان از این سلسله رویدادها به عنوان «جنگ صد ساله اول» یاد می‌کنند.[۱]

رقابت کاپتی-پلانتاژنه
بخشی از جنگ‌های انگلیس و فرانسه
Philippe Auguste et Richard IIIe croisade.jpg
فیلیپ آگوستوس و ریچارد شیردل در سومین جنگ صلیبی
تاریخ۱۱۵۹–۱۲۵۹ میلادی
موقعیت
نتایج

پیروزی کاپتی‌ها

تغییرات
قلمرو
پادشاهی فرانسه نرماندی، مین، آنژو، تورن، پوآتیه، ثوار، سنتونژه، Angoumois، اوورن و بری را به دست می‌آورد.
طرف‌های درگیر

Arms of the Kings of France (France Ancien).svg پادشاهی فرانسه

Royal Arms of England.svg امپراتوری آنژوین

فرماندهان و رهبران

دارایی‌های قاره‌ای پادشاهان انگلستان مهم‌تر از دارایی‌های جزیره‌ای آن‌ها تلقی می‌شدند و منطقه‌ای به‌طور قابل توجهی بزرگتر از قلمروهای تحت کنترل پادشاهان فرانسه که، با این حال، اربابهای سابق را پوشش می‌دهند. این درگیری از ۱۱۵۹، عمدتاً فرانسوی بود زیرا:

  • هر دو سلسله فرانسوی بودند
  • اشراف‌زادگانی که ارتش انگلیس را تشکیل می‌دادند اساساً فرانسوی الاصل بودند و تعدادی خارجی نیز در آن حضور داشتند
  • سربازان پیاده پادشاه انگلیس سربازان محلی در فرانسه بودند (آنژو، گوین، نورماندی، بریتانی و غیره)

رقابت بین دو سلسله و جنگ‌های متعددی که به همراه آن به وجود آمد، منجر به «فتح مجدد» تدریجی بیشتر قلمروی خود توسط کاپتی‌ها شد. در واقع، در حالی که حاکمیت آنها بسیار فراتر از قلمرو کوچک ایل-دو-فرانس بود، قدرت واقعی آنها بر بسیاری از دست‌نشاندگان خود ضعیف بود. پس از پایان یافتن درگیری با پیمان پاریس در سال ۱۲۵۹، پادشاهان انگلیس، از طریق اندک دارایی‌های باقیمانده خود در این قاره، تا زمان پیمان برتینی در سال ۱۳۶۰، دست نشاندگان پادشاهان فرانسه باقی ماندند.

منابعویرایش

  1. "A Summary of the Hundred Years War (1337-1453) [archive] (In French)". Mount Holyoke College. Archived from the original on 23 July 2014. Retrieved 6 May 2015.