روبرت گوبل

روبرت گوبل (به آلمانی: Robert Göbl) (متولد ۴ اوت ۱۹۱۹ در وین؛ مرگ ۸ دسامبر ۱۹۹۷ اِبِندا)، سکه‌شناس شرق‌شناس اتریشی بود.

زندگی‌نامهویرایش

روبرت گوبل، بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان، در ۱۹۳۸ به ارتش پیوست و نه سال در خدمت ارتش بود تا اینکه پس از اتمام جنگ به وین برگشت. گوبل در ۱۹۴۷ به دانشگاه وین پیوست که در آنجا، تاریخ باستان، باستان‌شناسی کلاسیک و سکه‌شناسی باستان را آموزش دید و در ۱۹۵۰ فارغ‌التحصیل شد. عنوان تز دکترایش «Numismatisch-historische Untersuchungen zur Geschichte der Kaiser Valerianus und Gallienus» بود. مربی او در سکه‌شناسی، کارل پینک (Karl Pink) بود.

در ۱۹۶۲، گیرشمن،‌ گوبل را به عنوان متخصص زمینه یونسکو به افغانستان آورد تا اقدام به مرتب‌سازی سکه‌های موزه کابل کرد. در طی تدریسش در دوران اقامات،‌ او همچنین به پاکستان مسافرت کرد و کشف کرد که برخی از کتیبه‌های Tochi-Agency که در موزه پیشاور نگه‌داری می‌شود،‌ آنچنان که پنداشته می‌شد،‌ به زبان مغولی نیست، بلکه به زبان باکتریایی است. هلموت هومباخ، متن دوزبانه را خواند و دو زمان را برای آن تخمین زد که مشمول سال اول حکومت کانشکاییان تا ۲۳۲ میلادی است.

آثار برگزیدهویرایش

 • (Herausgeber) Der römische Münzschatzfund von Apetlon. Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt 1954 (= Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Heft 5)
 • Die drei Versionen der Kaniška-Inschrift von Surkh Kotal. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1965 (= Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Band 88, Abhandlungen 1)
 • Zwei neue Termini für ein zentrales Datum der alten Geschichte Mittelasiens, das Jahr I des Kušānkönigs Kaniška. Österreichische Akademie der Wissenschaften und Böhlau, Graz-Wien-Köln 1965, Sonderdruck aus Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1964, So. 7
 • Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. (4 Bände), Harrassowitz, Wiesbaden 1967
 • Sasanidische Numismatik. Klinkhardt und Biermann, Braunschweig 1968 (= Handbücher der mittelasiatischen Numismatik, Band 1)
 • Regalianus und Dryantilla. Dokumentation. Münzen, Texte, Epigraphisches. Böhlau, Graz-Wien-Köln 1970, ISBN 3-205-04280-8 (= Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Band 101)
 • Ostkeltischer Typenatlas. Klinkhardt und Biermann, Braunschweig 1973
 • Der sāsānidische Siegelkanon. Klinkhardt und Biermann, Braunschweig 1973 (= Handbücher der mittelasiatischen Numismatik, Band 4)
 • Typologie und Chronologie der keltischen Münzprägung in Noricum. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1973, ISBN 3-7001-0029-9 (= Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 113; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 2)
 • Die Tonbullen von Tacht-e Suleiman. Ein Beitrag zur spätsāsānidischen Sphragistik. Reimer, Berlin 1976 (= Tacht-e Suleiman, Band 1)
 • Antike Numismatik. (2 Bände), Battenberg, München 1978, ISBN 3-87045-144-0
 • System und Chronologie der Münzprägung des Kušānreiches. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1984, ISBN 3-7001-0618-1 (= Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission. Sonderband)
 • Numismatik. Grundriss und wissenschaftliches System. Battenberg, München 1987, ISBN 3-87045-231-5
 • Grabungen im Legionslager Carnuntum 1968 – 1978. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1987, ISBN 3-7001-1157-6 (= Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Sonderpublikation; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 18)
 • Der norische Tetradrachmenfund 1972 aus Haimburg in Kärnten. Versuch einer Gesamtkonstruktion. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1987, ISBN 3-7001-1554-7 (= Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 522; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 21)
 • Münzprägung und Geldverkehr der Kelten in Österreich. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1992, ISBN 3-7001-1987-9 (= Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 597; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 28)
 • Donum Burns. Die Kušānmünzen im Münzkabinett Bern und die Chronologie. Fassbaender, Wien 1993, ISBN 3-900538-42-5
 • Die Hexadrachmenprägung der Gross-Boier. Ablauf, Chronologie und historische Relevanz für Noricum und Nachbargebiete. Fassbaender, Wien 1994, ISBN 3-900538-44-1
 • Die Münzprägung des Kaisers Aurelianus (270-275). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1993, ISBN 3-7001-1997-6 (= Moneta imperii Romani, Band 47; Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 233; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 29)
 • Die Münzprägung der Kaiser Valerianus I., Gallienus, Saloninus (253/268), Regalianus (260) und Macrianus, Quietus (260/262). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2000, ISBN 3-7001-2923-8 (= Moneta imperii Romani, Band 36, 43 und 44; Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Band 286; Veröffentlichungen der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band 35)

منابعویرایش