روح و زندگی

روح و زندگی نام کتابی از کارل گوستاو یونگ است.

نظرات یونگ در این کتابویرایش

نظرات یونگ دربارهٔ روان

یونگ روان را سرچشمه شناخت می‌داند. او در فصل اول این کتاب دربارهٔ لزوم درک روان و بی‌پایان بودن روان نوشته‌است و آن را دربرگیرنده بالاترین ارزش‌ها می‌داند. او در این کتاب نیز همانند کتاب دیگرش بحث خودآگاه و ناخودآگاه را مطرح می‌کند. او ناخودآگاه را نخست‌تر از خودآگاه می‌داند و ناخودآگاه را طبیعت و دارای قدرت می‌نامد.

نظرات یونگ دربارهٔ روان‌شناسی

یونگ در فصل دوم کتاب دربارهٔ لزوم پرداختن به دانش روان‌شناسی و روابط انسانی بحث کرده‌است. او شرط کارایی را چشم‌انداز انسانی می‌داند. از نظر یونگ درمانگر باید اعتقاد محکم داشته باشد و اگر وی فرد بیمار را محکوم کند اعتماد را از بین می‌برد.

سرزمین ارزش‌ها از نگاه یونگ

یونگ سرزمین ارزش‌ها را جایی می‌داند که هنرمند در آن تصویرهای نخستین را شکل می‌دهد. او خوداندیشی و درست‌یابی به خودآگاهی را لزوم داشتن زندگی حقیقت‌گرایانه می‌داند. او هر تجربه باارزشی را خواهان رنج می‌داند.

چیزهای غایی از دیدگاه یونگ

یونگ در فصل چهارم کتاب این نکته را که تصویر انسان از جهان با خود او تغییر می‌کند مطرح می‌کند. او جهان‌بینی را ذهنی می‌داند و شرق را جایی می‌داند که درک دیگری از زندگی به آدمی داده‌است. او غرب را در جستجوی اعتلا و شرق را خواهان فرورفتن و ژرفای بیشتر می‌داند. از نظر یونگ آگاهی‌های شرق و غرب باید یکدیگر را کامل کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • یونگ، کارل گوستاو. انسان در جستجوی هویت خویشتن، ترجمه دکتر لطیف صدقیانی، چاپ نیل، انتشارات جامی، چاپ اول، ۱۳۷۹، تهران.