رودستر یا اسپایدر، گونه‌ای خودروی دودره است که سقف و پنجرهٔ اطراف ندارد. امروزه برخی رودسترها دارای پنجره و سقف جمع‌شدنی قابل انعطاف هستند. با این حال آن‌ها نیز اسپایدر یا رودستر تلقی می‌شوند. رودسترهایی که دارای سقف جمع شدنی سخت هستند کوپه رودستر نامیده می‌گردند.

جگوار ایکس‌کی۱۲۰ رودستر سال ۱۹۵۰

تاریخچهویرایش

عموماً بدنه‌های رودستر در رنج وسیعی موجودند و از مدل Ford Model T تا Cadillac V-16 گسترده شده‌اند. این مدل‌ها اگرچه اغلب گرانتر از بقیه مدل‌های روباز هستند، در بین کلکسیونرها از معروفیت بیشتری برخوردارند.

منابعویرایش