رود هان (کره)

رودی در کره

رود هان یا هانگانگ یکی از رودهای اصلی در کره جنوبی است و پس از یالو، تومن و رود ناکدانگ چهارمین رود بلند این منطقه است.[۱] این رودخانه با دو رود کوچکتر در کوه‌های شرقی آغاز می‌شود سپس سئول را پوشش می‌دهد.

نمای شب از رود هان در سئول، کره جنوبی - ۲۰۰۶

منابع

ویرایش
  1. Shin, Jung-il, "Historic River Flowing through the Korean Peninsula." Koreana (Summer, 2004), 6.