رود پامیر رودخانه‌ای در تاجیکستان و افغانستان است که از کوهستان پامیر سرچشمه می‌گیرد و با پیوستن به رود واخان، رود پنج را می‌سازد. سرچشمهٔ اصلی رود پامیر دریاچه زورکول در ارتفاع ۴۱۳۰ متری است که در ایالت خودمختار بدخشان واقع شده و با مسیری به سمت غرب و سپس جنوب غربی، در نزدیکی روستاهای گزخان و لنگر در ارتفاع ۲۸۰۰ متری به رود واخان می‌پیوندد و رود پنج را شکل می‌دهد. رود پامیر مرز میان افغانستان و تاجیکستان در منطقهٔ واخان را می‌سازد.

رود پامیر
نام محلیرود پامیر
مکان
ویژگی‌های ظاهری
الگو:Infobox river/source
الگو:Infobox river/source
الگو:Infobox river/source
الگو:Infobox river/source
الگو:Infobox river/source
الگو:Infobox river/source
دهانهرود پنج
الگو:Infobox river/discharge
الگو:Infobox river/discharge
الگو:Infobox river/discharge
الگو:Infobox river/discharge
الگو:Infobox river/discharge

منابعویرایش