رود یرموک رودی است به رود اردن می‌ریزد و مهمترین منبع تامین آب رود اردن می باشد. این رود از کشور اردن می‌گذرد.

رود یرموک
مکان
کشوراردن
ویژگی‌های ظاهری
دهانهرود اردن

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش