روزنامه دولت علیه ایران

روزنامهٔ دولت علیهٔ ایران، عنوان نخستین روزنامهٔ مصور انتشاریافته در تاریخ ایران بود که از سال ۱۲۷۷ ه‍.ق و با مدیریت میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک منتشر می‌شد. این روزنامه در واقع شکل تغییریافتهٔ روزنامهٔ مشهورِ وقایع اتفاقیه بود، و پس از ایجاد تغییراتی همچون افزودن تصاویر به روزنامه، عنوان جدید به آن داده شد.

تاریخچهویرایش

در سال ۱۲۷۷ هجری قمری و پس از گذشت ده سال از انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه (که از سال ۱۲۶۷ هجری قمری در حال انتشار بود)، شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم و معارف وقت، ادارهٔ چاپخانه دولتی و مدیریت این روزنامه را به میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک سپرد. صنیع‌الملک خود تصویرگر بسیاری از نقاشی‌های درج شده در این روزنامه بود.[۱] تا آن زمان ۴۷۱ شماره از وقایع اتفاقیه به همین عنوان انتشار یافته بود، اما از آن پس نام این روزنامه، به روزنامه دولت علیه ایران تغییر یافت.

بدین ترتیب از شماره ۴۷۲ این نشریه که در تاریخ ۵ صفر ۱۲۷۷ هجری قمری انتشار یافت، اسم روزنامه دولت علیه ایران بر صفحه نخست آن دیده می‌شد. افزون بر تغییر نام، تغییر و تحولات دیگری نیز در این روزنامه به چشم می‌خورد که شاخصترین و مهمترین آن، اضافه شدن تصاویر بدان بود. بر این اساس، روزنامه دولت علیه ایران نخستین روزنامه مصوری است که در تاریخ ایران انتشار یافته‌است.

روزنامه دولت علیه ایران، تا شماره ۶۶۸ آن، که در تاریخ هفتم شوال ۱۲۷۸ هجری قمری منتشر شد، به انتشار خود ادامه داد و از آن پس تعطیل گردید. انتشار این روزنامه گرچه چندان منظم نبود، اما بواسطه حمایت دولتی و استقبال نسبی از آن، مهمترین روزنامه دوران خود محسوب می‌شد.

این روزنامه را نباید با روزنامه علمیه دولت علیه ایران که اولین نشریه علمی تاریخ ایران است، اشتباه نمود.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • دکتر حسن خزائل (۱۳۸۴فرهنگ ادبیات جهان (جلد سوم)، تهران: نشر کلبه
  • Scheiwiller, Staci Gem (2013). Performing the Iranian State: Visual Culture and Representation of Iranian Identity. Anthem Press. ISBN 978-0-85728-293-4.

جستارهای وابستهویرایش