مساوات (روزنامه)

(تغییرمسیر از روزنامه مساوات)

مساوات روزنامه‌ای تندرو و انقلابی در عصر مشروطه بود که در ۲۰ مهر ۱۲۸۶ به سردبیری سید محمدرضا مساوات و کمک عبدالرحیم خلخالی در تهران شروع به انتشار کرد. این روزنامه پس از انتشار مقالات تندی علیه محمدعلی شاه توقیف شد. مساوات پس از به توپ بستن مجلس از تهران فرار کرد و در تبریز انتشار این روزنامه را ادامه داد و پس از فتح تهران انتشار آن را در پایتخت دوباره آغاز کرد.[۱]

بر اساس آماری که ادوارد براون می‌دهد، تیراژ روزنامه مساوات به سه هزار نسخه می‌رسید.[۲]

منابع ویرایش

  1. شم‍یم، عل‍ی‌اصغ‍ر. ایران در دوره سلطنت قاجار. ته‍ران: عل‍می، ۱۳۷۱، ص ۴۹۱
    لغت‌نامهٔ دهخدا، سرواژهٔ محمدرضا[پیوند مرده]
  2. ستیز«خبر» با استبداد بایگانی‌شده در ۷ آوریل ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine هادی خانیکی، روزنامه آرمان، ۸ مهر ۱۳۸۸