در گیاه‌شناسی به سوراخ‌های موجود در روپوست برگ یا دیگر اندام‌های گیاهی که برای جابه‌جایی گازها کاربرد دارد، روزنه هوایی (به انگلیسی: Stoma) گفته می‌شود.

بسته و باز شدن استوما. هر چه میزان یون‌های پتاسیم افزایش می‌یابد، پتانسیل آبی کاهش یافته و آب داخل سلول‌های نگهبان می‌شود.

قطر دهانهٔ روزنه‌های هوایی توسط یاخته‌های محافظ تنظیم می‌شود. تبخیر آب در برگ‌ها از طریق روزنه انجام می‌شود. در اغلب گیاهان، تعداد روزنه‌ها در پشت برگ (یا سطح زیرین) بیشتر است؛ اما در گیاهانی مثل نیلوفر آبی تعداد روزنه‌های سطح بالایی، به دلیل قرارگرفتن گل روی سطح آب، بیشتر است.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Stoma," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoma&oldid=234028002 (accessed August 26, 2008).

 
روزنهٔ هوایی در برگ گوجه‌فرنگی که عکسی است رنگی‌شده که با میکروسکوپ الکترون پویشگر گرفته شده‌است.