روزنه هوایی

در گیاه‌شناسی به سوراخ‌های موجود در روپوست برگ یا دیگر اندام‌های گیاهی که برای جابه‌جایی گازها کاربرد دارد، روزنه هوایی (به انگلیسی: Stoma) گفته می‌شود.

بسته و باز شدن استوما. هر چه میزان یون‌های پتاسیم افزایش می‌یابد، پتانسیل آبی کاهش یافته و آب داخل سلول‌های نگهبان می‌شود.

قطر دهانهٔ روزنه‌های هوایی توسط یاخته‌های محافظ تنظیم می‌شود. بخار آب در برگ از طریق روزنه انجام می شود .روزنه ها جایی هستند که گل های زیبا و قشنگ که خیلی بوی خوبی دارند از آنجا تنفس میکنند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Stoma," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoma&oldid=234028002 (accessed August 26, 2008).

 
روزنهٔ هوایی در برگ گوجه‌فرنگی که عکسی است رنگی‌شده که با میکروسکوپ الکترون پویشگر گرفته شده‌است.