باز کردن منو اصلی

روزگونه یا رودگونه دقیقتر در یک کتیبه پارسی باستان Reuduguneh دختر دوم خشایارشا و آمستریس بود. نام او در تاریخ برده شده و با یکی از بزرگان پارسی و شاید یکی از بزرگان مادی ازدواج کرده است اما به گفته کتزیاس او مانند خواهرش امیتیس و مادرش آمستریس نقش بزرگی در دربار برادرش و پدرش بازی نمی کرد او همچنین خواهر تنی اردشیر یکم بود. اما انچه که در دست است اشاره به گنجینه ای طلایی به صورت صندوق حکاکی شده ای است که در یک سمت ان دعای مشهور داریوش بزرگ در تخت جمشید و سمت دیگر ان حکاکی دارد که پس از معرفی پدرش خشایارشا به عنوان شاه شاهان، خود را دختر او معرفی و این گنجینه را تقدیم اهورا مزدا مینماید و اعلام مینماید هرکس نظر سویی به ان داشته باشد مورد نفرین قرار خواهد گرفت. شواهدی که در دست است این احتمال را قوی تر میسازد که با شاهزاده ای از منطقه تحت حاکمیت مادها حوالی کردستان امروزی واقع در ایران امروزی جهت تقویت پیوند بین اقوام پارس و ماد که خویشاوندی زبانی و دینی و مشترکات بسیاری با هم داشتند، ازدواج نمود و همانجا سکنی گزید. البته بحثهایی در این خصوص شده است که احتمال میرود این ردپا شاید از پارسه باشد و ربطی به غرب ایران نداشته باشد.

منابعویرایش

  • مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا، Rodoguna، ویکی‌پدیای اسپانیایی، دانشنامه آزاد (بارگذاری ۱۰ فروردین ۱۳۹۶)
  • Brosius, M: Women in Ancient Persia, 559-331 BC, Clarendon Press, Oxford, 1998