روسی

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

روسی می‌تواند در معانی زیر به کار برده شود: